Slunečnice FEI - centrum pro studenty se specifickými nároky

Poskytované služby

Slunečnice FEI poskytuje tyto služby:

  1. poradenské služby pro uchazeče, studenty, pedagogické i nepedagogické pracovníky,
  2. zapisovatelský servis pro studenty se sluchovým postižením, zrakovým postižením a pro studenty s postižením horních končetin,
  3. studijní asistence pro studenty se sluchovým postižením, zrakovým postižením a pohybovým postižením,
  4. tlumočnický servis,
  5. indiviuální studijní plán,
  6. zajištění a dlouhodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek,
  7. přístup k elektronickým studijním materiálům.