Slunečnice FEI - centrum pro studenty se specifickými nároky

Určeno pro

Poskytované služby jsou nabízeny pro uchazeče a studenty :
  1. s pohybovým postižením,
  2. se zrakovým postižením,
  3. se sluchovým postižením,
  4. se specifickými poruchami učení a chování,
  5. psychologickými a psychiatrickými poruchami,
  6. s chronickým  onemocněním nebo  zdravotním oslabením,
  7. s kombinovaným postižením.
 
Uchazeči se specifickými nároky mohou centrum Slunečnice FEI kontaktovat již  
v období přijímacího řízení.