Slunečnice FEI - centrum pro studenty se specifickými nároky

Podmínky zařazení do evidence

Podmínky zařazení do evidence studentů se specifickými nároky

V případě, že se rozhodnete využívat nabízených služeb,vyplňte žádost, která je
k dispozici na studijním oddělení nebo v elektronické verzi na těchto webových stránkách nebo v IS Edison

Žádost odevzdejte společně se všemi náležitostmi osobně na studijním oddělení
EA 150 nebo zašlete elektronicky na e-mail: slunecnice.fei@vsb.cz, a to nejpozději
do 15.10
.
 
Žádost o zařazení do Systému studia se specifickými potřebami